fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY

Principes in verband met de inzameling van persoonsgegevens

In principe is de informatie op of via de website toegankelijk zonder persoonsgegevens te moeten meedelen, zoals naam, postadres, e-mailadres, … 

Uitzonderlijk kan het gebeuren, om bijkomende diensten te kunnen krijgen (aanvraag van informatie, reserveren, ledenruimte, abonnement op een infobrief, …), dat van de gebruiker persoonlijke informatie wordt gevraagd. Dat gaat voornamelijk om gegevens. In dit geval wordt de gebruiker vooraf op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat: 

  • uw persoonsgegevens enkel kunnen ingezameld en verwerkt worden volgens de einddoelen die bij hun inzameling worden meegedeeld; 
  • u over het recht tot inzage in uw persoonsgegevens beschikt, om na te gaan of ze juist zijn en eventuele fouten te verbeteren. Daarvoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, waarvan de gegevens onder aan de pagina te vinden zijn. 

De regionale autoriteit verbindt er zich toe om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens die u meedeelde. 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Elk verzoek of elke vraag met betrekking tot de bescherming van de privacy op de website, kan ons worden gedaan of gesteld op het postadres dat op de website staat, of via het e-mailadres rgpd@credit2000. 

Krediet 2000 soms gebruikmaken van ‘cookies’. 

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de webbrowser van uw computer. Deze ‘cookie’ kan worden opgehaald bij een later bezoek aan de website. De ‘cookie’ kan niet worden gelezen door een andere website dan deze die hem aanmaakte. De website gebruikt ‘cookies’ voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur voor een bepaald soort informatie te registreren, zodat u niet steeds bij elk bezoek aan onze website hetzelfde moet intikken op het toetsenbord. 

De meeste ‘cookies’ werken enkel zolang een sessie of een bezoek duurt. Geen enkele bevat informatie waarmee telefonisch, via e-mail of post contact met u kan opgenomen worden. U kunt ook uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt telkens een cookie wordt aangemaakt of om hun registratie te verhinderen.