fbpx

Uw kredietpartner

Afkoop van een hypothecair krediet

Online vergelijken

1

Huidige lening

2

Bij Krediet 2000

Looptijd nieuwe lening :
Nieuwe rentevoet :
Uw maandelijke winst :
Totale winst :
Nieuwe maandelijkse aflossing :
*Sous réserve d’acceptation de votre demande par l’organisme prêteur. Le TAEG varie entre 5,95% et 9,99%. Le TAEG dépend, du montant choisi, de la durée du crédit qui varie entre 30 mois et 120 mois. *ce tarif est d’application pour autant que le consommateur soit propriétaire d’un bien immobilier en Belgique, qu’il soit engagé à durée indéterminée et que le rapport charges/revenus soit inférieur ou égal à 25%. « Les revenus doivent être saisissables ». Dans tous les autres cas, le TAEG sera à partir de 6.49% sans pour autant dépasser le barème légal.

Afkoop van een hypothecair krediet

Na de toekenning van een hypothecair krediet, waarmee u een huis of een appartement kon kopen, bouwen of renoveren, houden de diensten van Krediet 2000 nog niet op. Wij begeleiden u inderdaad op lange termijn: van de toekenning van uw hypothecair krediet tot het einde van zijn terugbetaling. 

Wij houden uw dossier in het oog en bewaken de rentevoeten die de kredietinstellingen en andere kredietverstrekkers op de markt aanbieden. Komt er een rentevoet op de markt  die lager is dan deze waarvoor u tekende, dan brengen we u dadelijk op de hoogte. 

Dan krijgt u de mogelijkheid om uw hypothecair krediet af te kopen! 

De voorwaarden voor de afkoop van een hypothecair krediet zijn: meerderjarig zijn, in België wonen, een hypothecaire lening hebben afgesloten en een vast inkomen hebben. 

Uw kredietpartner
Wookrediet? Met Krediet 2000
is het makkelijk

Onze agentschappen

Krediet 2000 is overal in België aanwezig. Vindt het dichtstbijzijnd kantoor.

Neem contact op met het dichtsbijzijnd kantoor.

FAQ

U wenst een lening aan te gaan ? Krediet 2000 beantwoordt al uw vragen.

Wie kan een hypothecair krediet aanvragen?

Hypothecair krediet Wie kan een hypothecair krediet aanvragen?   DE VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING Elke persoon, ongeacht zijn beroepssituatie (werknemer, ambtenaar, vrij beroep, zelfstandige,…), kan een hypothecair krediet...

Welke som kan ik lenen met een hypothecaire lening?

Hypothecaire lening Welke som kan ik lenen met een hypothecaire lenen?   LEENBARE SOM BIJ EEN HYPOTHECAIRE LENING De som van uw hypothecaire lening hangt af van uw maandelijks inkomen. Om u een hypothecair krediet te kunnen toekennen,...

Welke zijn de criteria om een krediet te krijgen?

Hypothecaire lening Welke zijn de criteria om een krediet te krijgen?   Hoe een krediet krijgen?Krediet 2000 maakt uw kredietaanvraag eenvoudiger. Niettemin moet toch aan bepaalde voorwaarden voldaan worden om probleemloos een hypothecaire lening of...

Welke som kan ik lenen met een hypothecaire lening?

Hypothecaire lening Welke som kan ik lenen met een hypothecaire lening? LEENBARE SOM BIJ EEN HYPOTHECAIRE LENING De som van uw hypothecaire lening hangt af van uw maandelijks inkomen. Om u een hypothecair krediet te kunnen toekennen, gaat de...

Hypothecair krediet
Uw hypothecair krediet afkopen

De afkoop van een hypothecair krediet: wat is dat?

Krediet 2000 stelt u de afkoop van een hypothecair krediet voor, naargelang uw dossier, als wij een lagere rentevoet vinden. Wij stellen u dan voor om uw hypothecaire lening af te kopen tegen voordeligere voorwaarden! 

Het pluspunt van de afkoop van een hypothecair krediet? U moet maandelijks minder aflossen omdat de rentevoet lager ligt. 

De afkoop van een hypothecair krediet kan ook een oplossing zijn als u een hypothecaire lening aanging, maar u op een bepaald moment moeilijk het hoofd boven water houdt en niet meer zo vlot kunt aflossen als voordien.  

Ook in deze situatie, is paniek niet nodig! Krediet 2000 stelt u voor om uw hypothecaire lening af te kopen. Door deze oplossing moet u maandelijks minder aflossen en kunt u geld besparen. 

Dergelijke herfinanciering houdt in dat uw bestaande lening vervangen wordt door een interessantere lening, met herziene modaliteiten naargelang uw situatie op dat ogenblik: kiezen voor een lagere rentevoet en/of een langere looptijd dan deze die oorspronkelijk werden bepaald draagt bij tot een vermindering van de verschuldigde maandelijkse aflossingen.

De voordelen van het hypothecair krediet 

De afkoop van het hypothecair krediet is bestemd voor eigenaars en kan een oplossing zijn als u er niet meer in slaagt om uw maandelijkse aflossingen te doen. Krediet 2000 heronderhandelt dan een meer voordelige rentevoet en verlaagt op deze manier uw maandelijkse vorderingen! 

Zo trekt u partij van betere voorwaarden, vermijdt u al te veel schulden en meteen ook geschillen. Want als u uw maandelijkse aflossingen niet meer kunt betalen, kan uw leningverstrekker uw goed te koop stellen om het resterend saldo te innen. 

Onthou tot slot dat de fiscale aftrek die u kreeg voor de eerste lening, geldig blijft! 

Aarzel niet om aan te kloppen bij het team van Krediet 2000

De kosten bij een leningovername 

Net als voor een hypothecair krediet is het ook voor deze stap beter om een beroep te doen op een professionele maatschappij zoals Krediet 2000. Wij hebben niets te verliezen door u een lagere rentevoet toe te kennen, in tegenstelling tot de bank. Want voor de bank betekent een lagere rentevoet dat ze minder intresten zal innen. Daarom doet ze u compensaties betalen, zoals een wederbeleggingsvergoeding, dossierkosten, … 

Van leningverstrekker veranderen, brengt nog andere kosten mee: de nieuwe leningverstrekker moet bepaalde formaliteiten overdoen, zoals de waardebepaling van uw goed, de kosten om de rekening te openen en af te sluiten, de kosten voor de overdracht van de hypotheek van de oude naar de nieuwe leningverstrekker, … 

Maar ook al is de afkoop van een hypothecaire lening een interessante oplossing als u uw maandelijkse aflossingen niet meer aankunt, u mag wel niet uit het oog verliezen dat daar al die kosten bij horen: eens te meer zal Krediet 2000 u in alle objectiviteit kunnen helpen om alle voor- en nadelen af te wegen. 

Een afkoop van een hypothecair krediet voor een minieme rentevoet

De rentevoeten liggen vandaag een stuk lager dan vroeger. Ze schommelen ook voortdurend op de financiële markten. Krediet 2000 houdt ze in het oog en aarzelt niet om u op de hoogte te brengen wanneer een rentevoet voordeliger is dan het percentage waarmee u een hypothecaire lening aanging. 

Kiest u voor deze nieuwe rentevoet, dan wordt uw dossier herzien om uw rekening af te sluiten en te heropenen bij deze nieuwe leningverstrekker: deze laat opnieuw de waarde van uw goed bepalen, en alles begint weer zoals de eerste keer; behalve dat uw lening nu minder zwaar weegt. 

Voor de looptijd wordt aanbevolen om geen krediet af te kopen als de duur minder dan zeven jaar is, want de kosten voor deze procedure (onder meer de notariskosten) zouden dan te zwaar doorwegen.  

U krijgt zo meer ademruimte en u kunt dit geld, waarmee u alleen maar uw te zware krediet  afbetaalde, voor andere dingen gebruiken! 

De grote kracht van Krediet 2000 is zonder enige twijfel dat wij onvermoeibaar de verschillende kredietaanbiedingen uitpluizen van de instellingen en verleners die op de markt zijn, altijd uit op het tarief dat nog beter voor u past. Dit werk, dat wij in alle objectiviteit doen, doet u heel veel tijd winnen. Slaap op beide oren, uw dossier wordt beheerd door deskundigen! 

Vragen omtrent hypothecaire leningen ? U heeft een hypothecaire lening nodig ?

Een team dat naar u luistert en klaar staat om al uw vragen te beantwoorden !