fbpx

Accueil » FAQ » Kan een krediet vervroegd terugbetaald worden?

Hypothecair krediet

Kan een krediet vervroegd terugbetaald worden?

 

DE VERVROEGDE TERUGBETALING VAN EEN ONROERENDE LENING 

Een hypothecaire lening terugbetalen vóór de einddatum van het contract, dat kan. De vervroegde betaling is in feite een wettelijke bepaling die voor elk type lening geldt (lening op afbetaling of hypotheeklening).

Bij een vervroegde terugbetaling van uw onroerende lening, vordert de leningverstrekker een vergoeding van drie maanden rente. 

Voor een vervroegde terugbetaling van uw hypothecaire lening, kunt u ofwel het nog verschuldigd saldo in één keer betalen, of een gedeeltelijke terugbetaling doen. In beide gevallen is geen enkele opzegging vooraf nodig. De enige voorwaarde is dat het bedrag van de vervroegde terugbetaling van uw onroerende lening hoger moet zijn dan 10% van het kapitaal per jaar. 

Vraag inlichtingen aan uw leningverstrekker. In veel gevallen leidt de snellere terugbetaling van een hypothecaire lening tot erg veel kosten. Is de rentevoet van uw onroerende lening laag, dan is vervroegd terugbetalen te overwegen.  

De kostprijs van deze verrichting kan bestaan uit: 

  • De kosten voor een nieuwe notariële akte voor de hypothecaire overdracht.
  • Wederbeleggingsvergoedingen (de wet staat de leningverstrekker toe om bij een vervroegde terugbetaling drie maanden rente te vragen tegen de rentevoet van het krediet, berekend op het terug te betalen kapitaalsaldo). 
  • Kosten voor de handlichting van de inschrijving ten voordele van de eerste leningverstrekker. 
  • Taksen op de dossiers en de expertise van het nieuwe krediet. 

Contacteer ons