fbpx

Accueil » Wie kan een hypothecair krediet aanvragen?

Hypothecair krediet

Wie kan een hypothecair krediet aanvragen?

 

DE VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING 

Elke persoon, ongeacht zijn beroepssituatie (werknemer, ambtenaar, vrij beroep, zelfstandige,…), kan een hypothecair krediet aanvragen in België. 

Voor een onroerend krediet moet deze persoon echter aan bepaalde criteria voldoen. U vindt meer info daarover op onze pagina betreffende de in te vullen criteria voor de toekenning van een krediet.  

Om een hypothecair krediet te krijgen, moet een persoon: 

  • Zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er dus gedomicilieerd zijn. De adviezen over de kwestie hangen echter af van alle leningverstrekkers.  
  • Het goed voor privédoeleinden aankopen.
  • Minstens 18 jaar oud zijn. 
  • Een vast inkomen hebben: de instelling waar u geld leent, verwacht dat u uw lening terugbetaalt. Om zeker te stellen dat u uw krediet zal kunnen terugbetalen, moet u dus vast werk en een vast inkomen hebben. 
  • In het bezit zijn van een geldige identiteitskaart: de meeste leningverstrekkers kijken niet naar de nationaliteit om in België te lenen. Maar uiteraard moeten er wel degelijk geldige documenten voorgelegd worden! In alle gevallen zal de leningverstrekker een ‘bedenktijd’ hebben. Deze periode is bedoeld om uw dossier te analyseren om te garanderen dat u uw lening zal kunnen terugbetalen. 

Contacteer ons