fbpx

Accueil » FAQ » Wat is de handlichting van de hypotheek?

Handlichting van de hypotheek

Wat is de handlichting van de hypotheek?

 

DE HANDLICHTING VAN DE HYPOTHEEK

Met een hypotheek kan de leningverstrekker zich beschermen wanneer de leningnemer zijn lening niet meer kan terugbetalen. In dergelijk geval heeft de bank inderdaad het recht om haar vordering te innen door de verkoop van het goed. 

Met andere woorden, wanneer u een hypothecair krediet aangaat, rust er gedurende de hele afbetalingstermijn een hypotheek op uw onroerend goed. Slaagt u er niet meer in om uw hypothecaire lening terug te betalen, dan zal de leningverstrekker uw goed verkopen om zich te doen terugbetalen. Het goed geldt dan als garantie.

De handlichting (opheffing) van de hypotheek vindt plaats bij een vervroegde terugbetaling van de hypotheeklening.  Deze akte wordt opgemaakt door een notaris. U hebt waarschijnlijk al begrepen dat uw goed dan vrij is van elke kredietgarantie. 

Deze handlichting is enkel noodzakelijk als het uw bedoeling is om het goed te verkopen. 

Als u voor de handlichting van de hypotheek kiest, moet u kosten betalen. Om deze bijkomende kosten niet te moeten betalen, kunt u een termijn voor het verstrijken van de hypotheek bekomen. Deze termijn duurt 30 jaar. Na 30 jaar verdwijnt de hypotheek automatisch en zonder enige kosten. 

Contacteer ons