fbpx

Accueil » FAQ » Krediet: wat is de ‘opschortende voorwaarde’?

Opschortende voorwaarde

Hypothecair krediet: wat is de opschortende voorwaarde?

DE ‘OPSCHORTENDE VOORWAARDE’ OF HET ‘OPSCHORTEND BEDING’, WAT IS DAT?  

Er moeten heel wat aspecten onder de loep worden genomen bij de aanvraag van een hypothecair krediet. Het gaat om aspecten op het ogenblik van de aankoop of na de aankoop van het goed, maar ook voorafgaand aan de aankoop van het onroerend goed. Daar maakt de opschortende voorwaarde deel van uit. 

Bij een verkoopcompromis kunnen een aantal clausules getekend worden. Deze clausules bieden bescherming bij een toekomstige en onzekere gebeurtenis die verband houdt met het gekochte goed of met de verkoopsvoorwaarden. Tot deze clausules behoort het ‘opschortend beding’. 

Het opschortend beding of de opschortende voorwaarde geldt meestal gedurende een periode van 4 weken na de ondertekening van een voorlopige verkoopovereenkomst. Het opschortend beding komt overeen met de tijd dat de kredietverlener nodig heeft om te antwoorden op een aanvraag van een hypothecaire lening. 

BELANGRIJK: als dit beding niet in het aanbod of in het compromis staat, vraag er dan naar. Wij raden u ook aan om advies in te winnen bij uw notaris ALVORENS WAT DAN OOK TE ONDERTEKENEN. Zo vermijdt u onaangename verrassingen. Het opschortend beding beschermt u tegen het eventuele geval dat u geen hypothecair krediet krijgt.